top of page
Retouch_20240504_170216_0_VSCO 2.JPG
Krops- & psykoterapeutisk forløb

Føler du dig presset, overvældet eller stresset?

Terapi kan hjælpe dig med at få overskuddet tilbage og styrke din følelse af indre ro,

så du kan (gen)finde glæden.


 

Har du svært ved at finde overskuddet i hverdagen?
... og længes du efter at føle dig glad og i ro
på både arbejde,
 
i fritid og i relationer?

Måske mærker du, at...

 • Din følelse af ro og glæde hurtigt forsvinder i en travl hverdag med arbejde, familie, venner og fritidsaktiviteter.
  Indre uro, stress og tankemylder tager hurtigt over

   

 • Du gang på gang støder på de samme problematikker i relationer og kommer til at gentage de samme mønstre
   

 • Du føler, du er kommet langt væk fra den, du var engang,
  eller måske har du altid haft svært ved at mærke, hvem du er

   

Måske mærker du også en længsel efter...

 • En hverdag fyldt med glæde, overskud
  og (vedvarende) indre ro

   

 • Lethed i relationer
  - uden at du skal gå på kompromis med dine behov og følelser

   

 • Et meningsfyldt liv, hvor du tydeligt mærker, hvem du er
  - og lever efter det

Untitled design-20.png

Hvordan ville det føles virkelig at leve livet?
- i stedet for at overleve det?

Et terapiforløb,
hvor krops- og psykoterapi kombineres

hjælper dig med at...
 • Lære dig selv (endnu) bedre at kende, så du står stærkere
  Det er din adgang til en hverdag med glæde og overskud
   

 • Få metoder til hvordan du får daglig ro i kroppen og hovedet,
  så du undgår at brænde ud i en travl hverdag

   

 • Indgå i sunde relationer med færre konflikter 
  - uden at gå på kompromis med dig selv og dine behov


   

Herudover bliver du klædt på til at... 

 • Blive tydelig i at sætte grænser for dig selv og i relationer
   

 • Lære din krops sprog og signaler at kende og dermed komme i dybere kontakt med dine følelser og indre tilstande
   

 • Forstå hvordan den helt tidlige tilknytning præger dit liv i dag
  - og hvordan du kan slippe de begrænsninger, det har ført med sig

   

 • Forstå dine reaktioner og handlemønstre, når du oplever udfordringer
  - og lære hvordan du kan møde udfordringerne på nye, mere hensigtsmæssige måder

   

Vigtigt af alt lærer du...
 

Hvordan du bliver den bedste udgave af dig selv og din egen bedste ven, 
så du kan finde
 indre ro og hvile i dig selv. 

Når du er dig selv, og når du er sammen med andre.

"Christine har med sit nærvær i terapien, både lyttende og autentisk, skabt et trygt og tillidsfuldt rum, hvor det var muligt at bevæge sig ned ad blandt andet fortidens veje."

Klient, Kvinde i 50'erne

Terapeutisk forløb​

"Jeg vil til enhver tid anbefale krops- og psykoterapi hos Christine. Du kommer til at gå derfra med en undren over, hvordan din krop kan tale uden at bruge ord."

Klient, Kvinde i 40'erne

Terapeutisk forløb​

"Christine skaber med sit nærvær et meget trygt rum. 

Jeg står langt stærkere"

Klient, Kvinde i 50'erne

Terapeutisk forløb​

Terapi er et kærligt rum, hvor vi arbejder med,
at du kan leve det liv, der føles sandt for dig
- fri for begrænsninger

 

Hvem er jeg?

Jeg hedder Christine og hjælper mennesker, der af forskellige årsager føler sig pressede af hverdagen og livet generelt, med at skabe indre ro og styrke
Det er fundamentet til en hverdag med overskud og glæde. 
 
Jeg lægger stor vægt på at skabe et trygt rum, og ser relationen mellem dig og mig som den vigtigste forudsætning for, at vi kan arbejde dybt nok til, at terapien rykker.

Har specialiseret mig i kroppens fortællinger

De fleste, der tager fat i mig, har et ønske om at få kroppen med i terapien. Nogle har forsøgt med samtaleterapi tidligere og har ikke følt, det gav den ønskede forløsning og effekt. Andre har allerede fra start en fornemmelse af, at kroppen skal med, hvis terapien skal have en effekt.

Al nyere traumeforskning viser det: traumer sætter sig i kroppen, og der arbejdes kropsligt i terapien for at traumer og prægninger for alvor giver slip.

Det blev hurtigt tydeligt for mig, at både min personlige og uddannelsesmæssige vej skulle gå gennem kroppen og samtidig være velfunderet psykologisk. Derfor er kombinationen af krops- og psykoterapi helt central for mig sammen med min erfaring fra min 1-årig efteruddannelse i somatisk traumeterapi. Jeg har selv haft stress tæt inde på livet, og det det var først, da jeg på et dybt plan forstod min krops reaktioner og signaler, at jeg kunne begynde at give slip på de gamle mønstre og leve livet på min måde. 
 

I  min terapi inddrager jeg også min erfaring med at bruge yogaen til at arbejde med kroppen. 

Jeg har bl.a. flere kurser i body reading, som netop har fokus på, hvordan kroppen har tilpasset sig ud fra både genetiske omstændigheder og fra prægninger og personlighedsstrukturer.

Retouch_20240504_170216_0_VSCO 2.JPG
Untitled design-20.png

Med relationen i fokus

Mange tror, at de helst skal klare det hele selv

Måske har du det med at fortælle dig selv, at 

"Når andre kan, så burde jeg også kunne"

 

Eller det kan være, du har købt ind på en fortælling om, at

"terapi kun er til dem der har det virkelig svært"

Langt de fleste af os er i større eller mindre grad

blevet præget og såret i vores tidlige relationer

Når prægningerne er ubearbejdede, vil de fortsætte med at styre

vores reaktioner og handlemønstre og måden vi indgår i relationer på.
 

Fordi vi er blevet præget og såret i relationer,

har vi brug for et andet menneskes hjælp til at hele såret.

Ellers er der stor sandsynlighed for, at vi fortsætter med at reagere og 

handle på samme måde, som vi altid har gjort. 

Et vigtigt budskab er, at vi såres i relationer,

og vi heles i relationer

Derfor er det også afgørende,

at terapien har stort fokus på det relationelle
 

Dine egne relationer og

relationen mellem dig som klient og mig som terapeut
er derfor en vigtig og central del af terapien. 

"Det hører til sjældenhederne, at en terapeut anerkender klient-terapeutrelationen, som en vigtig del af terapien - og italesætter den."

Klient, Kvinde i 40'erne

Terapeutisk forløb​

Jeg har fået indsigt i min opvækst og tidlige relationer som i flere tilfælde er grundlag for de strategier jeg stadig anvender. Jeg har fået konkrete billeder på hvad der sker i mig i de situationer der virker udfordrende, i hovedet, men særligt i kroppen. Jeg har fået værktøjer til at arbejde med kroppen på en måde så jeg bevidst kan identificere og handle kropsligt på disse reaktioner.

Klient, Kvinde i 50'erne

Terapeutisk forløb​

Jeg kan ikke fortælle dig, hvad der føles sandt for dig.
Men jeg kan hjælpe dig med at skrælle de lag af, der slører billedet.

Krops- & psykoterapeutisk forløb

Terapi med krop og sind

Der findes ikke en generel opskrift på terapiforløb. Jeg ser det mere som en kreativ proces, hvor kombinationen af dit ønske for terapien og de problematikker, du møder, baner vejen for, hvordan sessionerne udfolder sig.

 

Fælles for alle sessioner er dog, at kroppen altid inddrages - siddende, stående eller liggende.
 

Her er nogle eksempler på, hvad du kan møde i dit terapiforløb:

Add a Title

Change the text and make it your own. Click here to begin editing.

Kropsterapi

Kropsterapi kan foregå siddende, stående eller på briks.

Formålet er bl.a at mærke kropsligt, hvad problematikken gør - og hvordan det føles i kroppen, når den ikke er til stede.

Kropsterapi på briks kan vare en hel session, men vil også ofte indgå som et integrerende element sidst i sessionen.

Familieopstilling

Familieopstilling er en metode til at undersøge, hvad der lever systemisk (gennem slægten). Ofte kan der ses et mønster, der går igen, fordi man ubevidst bærer på noget fra ens forfædre.

Vi opstiller din familie, så du får mulighed for at se problematikkerne udefra og forstå, hvordan de påvirker dig i dag. 

Guidede øjenbevægelser

Traumer fastlåses både i krop og i øjenbevægelser.

 

Øjnene har direkte forbindelse til områder i hjernen, og metoden er ofte meget effektiv til at få adgang til fortrængte traume- og chock-lag. 

Vi har fokus på at forløse de lag af traumer og chock, der sidder fastlåst i kroppen.

Yogaterapi

Måske genkender du at have det godt efter en yogatime eller opleve stærke følelser som irritation eller frustration under en time.

I yogaterapi bruger vi yogaen som redskab til at undersøge, hvordan problematikken har sat sig fast i dig kropsligt - og hvordan yogaen kan hjælpe dig med at slippe og forløse problematikken.

Tegneterapi

Tegneterapi er et effektivt redskab til at lade dit ubevidste tale gennem farver og former. Her er det farverne og formerne, der taler (og det har intet at gøre med at lave en "flot tegning"). 

Tegneterapi kan både være en måde at afdække problematikker og til at udfolde dig i din dybeste essens, kerne og kraft.

Indre barn

Når vi arbejder med indre barn, arbejder vi med en del af dig, der har tilpasset dig en bestemt måde at være på, som ikke stemmer overens med den, du virkelig er.

Arbejdet med indre barn hjælper med at forstå indgroede reaktioner og handlemønstre og finde hjem til kerne-selvet.

Åndedrætsterapi

Åndedrættet er en direkte adgang ned i kroppen og de helt dybe bevidsthedslag, der kan ligge skjult for os. 

 

Åndedrætsterapi kan åbne op for meget dybe processer og er derfor en længere session på 3 timer, hvor der mod slutningen af sessionen er sat god tid af til at integrere og forstå det, du har været i kontakt med under sessionen.

Arbejde med drømme

Når vi drømmer, er det vores ubevidste, der taler til vores bevidste. Derfor er det oplagt at inddrage dine drømme i terapi, hvis du har et rigt drømmeliv
(hvis ikke du har det, er der metoder til at få det frem).


I drømmeterapi opstiller vi drømmen og undersøger derigennem de forskellige drømmeelementer. 

Opstilling af problematikker

De fleste problematikker kan stilles op, og det er et effektivt redskab til både at se problematikken udefra og til at forstå problematikken med kroppen. 

En typisk opstilling vil være med filt-stykker eller med figurer.

Krops- & Psykoterapeutisk forløb

Det krops- og psykoterapeutiske forløb er til dig,
der én gang for alle vil arbejde ned i roden til de problematikker, du møder igen og igen, så du kan leve et liv i ro, med overskud og glæde.

Det er ikke til dig, der kun er til samtaleterapi eller

vil have hurtige løsninger og mere leder efter en person at sparre med.

 

Vil du gerne have hjælp til det, du står i?
Så er din investering pr. session:

Individuel terapi: DKK 850,- 
90 minutter

Åndedrætsterapi: DKK 1700,-

180 minutter

Aftentillæg: 150 kr

(efter kl. 18.00)

Prisen er reduceret, da jeg stadig er under uddannelse

Jeg er ved at afslutte 4. og sidste år på min krops- & psykoterapeut-uddannelse
Jeg er uddannet integrativ terapeut og har herudover en 1-årig uddannelse i somatisk traumeterapi

"Christine har med sit nærvær i terapien, både lyttende og autentisk, skabt et trygt og tillidsfuldt rum, hvor det var muligt at bevæge sig ned ad blandt andet
fortidens veje.
"

Klient, Kvinde i 50'erne
Terapeutisk forløb​

"Christine er en utrolig dygtig terapeut. Christine er hele vejen til stede på “rejsen”. Hun afstemmer hele tiden med mig og finder de øvelser eller spørgsmål frem som hun tænker giver mening. 

Christine har med sit nærvær i terapien, både lyttende og autentisk, skabt et trygt og tillidsfuldt rum hvor det var muligt at bevæge sig ned ad blandt andet fortidens veje."

 

"Jeg vil til enhver tid anbefale krops- og psykoterapi hos Christine. Du kommer til at gå derfra med en undren over, hvordan din krop kan tale uden at bruge ord."

Klient, Kvinde i 40'erne
Terapeutisk forløb​

"Efter mange år hos en regulær psykolog - uden oplevelsen af at komme nogen vegne - kan jeg efter hver terapisession hos Christine gå derfra med en dybere forståelse af mig selv, min krop og mit ophav. For mig er terapi hos Christine en øjenåbner på mange måder. Metoden er anderledes. Jeg begynder at forstå, fordi jeg oplever det kropsligt. 
 
Jeg vil til enhver tid anbefale krops- og psykoterapi hos Christine. Du kommer til at gå derfra med en undren over, hvordan din krop kan tale uden at bruge ord."

"Mit forløb har givet mig indsigt og brugbare redskaber. Jeg står langt stærkere!"

Klient, Kvinde i 50'erne
Terapeutisk forløb​

"Christine skaber med sit nærvær et meget trygt rum.
Mit krops- og psykoterapiforløb var en fin balance mellem samtale og arbejde med kroppen.
 
Christines arbejde virker intuitivt og hun har et blik for de helt små nuancer og en respekt for processen. Mit forløb har givet mig indsigt og brugbare redskaber.
 
Jeg står langt stærkere og anbefaler virkelig Christine!"

Overvejer du at få hjælp til at lære dig selv endnu bedre at kende, 
så du kan passe på dig selv i hverdagen og have overskud til både dig, arbejde, familie og venner?

Første skridt er en 30 minutters gratis Zoom-session

Sessionen giver dig mulighed for at: 

Få svar på dine spørgsmål om terapiforløbet, krops- & psykoterapi og vores samarbejde

Få uddybet hvordan jeg kan hjælpe dig, og hvordan vi kan tilpasse forløbet til dig

Afklare om der er den rette kemi imellem os og om jeg er den rette til at hjælpe dig med dine udfordringer, så du kan begynde at leve det liv, du drømmer om

Sådan foregår det: 

 • Udfyld kontaktformularen her

 • Jeg sender et forslag til en tid
   

 • Dagen før sessionen sender jeg et link til Zoom-mødet

 • På det aftalte tidspunkt, logger vi begge på mødet

 

 • Kommer vi frem til, at et terapiforløb hos mig er det rette for dig,

aftaler vi en tid til din første session i min klinik på Frederiksberg

bottom of page